Vị trí hiện tại: Trang chủ

KC.05/11-15

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghiệm thu cấp nhà nước Dự án SXTN “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm công tơ điện tử đa chức năng (công tơ điện tử thông minh) 1 pha và 3 pha” (12/08/2015)

Sau hơn 2 năm thực hiện dự án, ngày 08 tháng 8 năm 2015 Dự án KC.05.DA02/11-15 đã được bảo vệ thành công với kết quả đạt loại xuất sắc. Sản phẩm công tơ điện tử của dự án không chỉ đạt các tiêu chí ban đầu đặt ra mà còn vượt mức đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật đối với công tơ điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 887/QĐ-EVN ngày 14/10/2014.

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chọn đề tài, dự án thuộc giai đoạn
Mã số Tên đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
KC.05.16/1-15 Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân TS. Đặng Quang Thiệu 01/01/2013 - 01/12/2015
KC.05.21/11-15 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phóng xạ trong lương thực và thực phẩm có nguồn gốc tại khu vực biên giới tiếp giáp với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Môi trường và các vấn đề Xã hội TS. Lưu Tam Bát 01/01/2014 - 01/12/2015
KC.05.25/11-15 Nghiên cứu công nghệ đốt than trộn của than trong nước khó cháy với than nhập khẩu dễ cháy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam Hội KHKT Nhiệt Việt Nam PGS. TS. Trương Duy Nghĩa 01/01/2014 - 01/12/2015
KC.05.09/11-15 Nghiên cứu kỹ thuật chiếu xạ tia gamma kết hợp với công nghệ sinh học tạo vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống lúa. Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hồng 01/01/2012 - 01/12/2014
KC.05.TN.03/11-15 Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất liên tục biodiesel trên cơ sở kỹ thuật tạo bong bóng hơi (cavitation). Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TS. Nguyễn Vĩnh Khanh 01/01/2012 - 01/12/2012

TIN NỔI BẬT

Lượt truy cập

607209